Vrácení a výměna zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu (CZ)

Return and Exchange (English follows)

Naši zákazníci mají možnost bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. 

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek. 

Vracené zboží z e-shopu: 

  • musí být kompletní
  • musí být odesláno nebo osobně doručeno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí
  • nesmí být zasláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!
  • nesmí být použité, vyprané nebo poškozené nebo nést viditelné známky nošení nebo opotřebení
     

Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky vrácení zboží do 14 dnů, tak Vám vracíme kupní cenu do přibližně desíti dnů od vráceného zboží (osobní doručení nebo Českou Poštou). V případě vrácení zboží přepravní službou nehradíme náklady spojené s touto dopravou.

Postup při vracení zboží:

Prosíme informujte nás o záměru vrátit zboží na adrese contact@desifirangan.com.  

Přičemž Vám budeme velice vděční za uvedení skutečného důvodu, abychom mohli případ zhodnotit a vyvodit do budoucna závěry vedoucí ke zlepšení našich služeb. 

Vrácení kupní ceny je zákonem stanoveno do 30 dnů, ale u nás v případě splnění předešlých podmínek vracíme peníze do přibližně deseti dnů bankovním převodem na účet uvedený ve Vaší zprávě či doručený se zbožím.

Zboží musí být zasláno na adresu: Na Bělidle 17, 150 00, Praha 5.

Return and exchange of goods purchased through the e-shop

Our customers have the option to withdraw from the purchase contract without giving a reason and without any penalty within 14 days from the day of receipt of the shipment.

If you decide to withdraw from the contract within the 14-day period, please comply with all the conditions listed below.

Returned goods from the eshop:

  1. must be complete
  2. must be posted or personally delivered no later than 14 days after physical receipt
  3. must not be used, washed or damaged or show any visible signs of wear or wear

If all the above conditions for returning the goods are met within 14 days, we will return the purchase price to you within approximately ten days of the returned goods (personal delivery or Czech Post). If the goods are returned by the transport service, we do not cover the costs associated with this transport.

Procedure for returning goods:

Please inform us of your intention to return the goods at contact@desifirangan.com.

At the same time, we will be very grateful to you for indicating the real reason, so that we can evaluate the case and draw conclusions leading to the improvement of our services in the future.

The return of the purchase price is stipulated by law within 30 days, but with us, if the previous conditions are met, we return the money within approximately ten days by bank transfer to the account specified in your message or delivered with the goods.

The goods must be sent to the address: Na Bělidle 17, 150 00, Prague 5.